فروشگاه تجهیزات پزشکی نوید بهبود برای قیمت، خرید، فروش و نیز بررسی جامع و دقیق سعی بر مشاوره و کارشناسی در خرید مناسبترین و‌برترین کالای پزشکی برای تمامی جامعه هدف این حوزه اعم از پزشکان، بیماران و مراکز درمانی خصوصی و دولتی براساس نیاز حقیقی ایشان را داشته است.