...
محصولات - تخت بیمار,تخت معاینه,تخت ماساژ, برانکارد و پله - جزئیات تخت ماساژ تاشو پایه آلومینیوم ارتفاع قابل تنظیم همراه با زیر سری قابل تنظیم و زیر دستی
 
58
تخت ماساژ تاشو پایه آلومینیوم ارتفاع قابل تنظیم همراه با زیر سری قابل تنظیم و زیر دستی : نام محصول
ساخت کشور چین : مدل محصول
10/000/000 ریال : قیمت

 
 
 


سفارش اینترنتی

   
*
: تعداد
*
: نام و نام خانوادگی
: ایمیل
*
: تلفن
: آدرس
: توضیحات
تعویض عکس
: کد امنیتی